Práve teraz je vhodný čas na záhradné úpravy a zakladanie záhrad. Najdôležitejší je výber drevín a rastlín a ich vzájomná kombinácia s inými rastlinnými druhmi. Nevhodne zvolený druh či kultivar okrasných alebo úžitkových drevín môže predstavovať problém, ktorý sa prejaví až v nasledujúcich rokoch, keď v malej záhradke alebo predzáhradke dorastie do veľkých rozmerov.

Človek si svojím laickým pohľadom vyberá rastliny podľa toho, či sa mu páčia alebo nie. Až v budúcnosti sa vo väčšine prípadov prejavujú starosti so zle navrhnutou záhradkou (vysoké neorezané stromy, častý orez, nevyhovujúca druhová skladba rastlín, druhová konkurencia, náhly úhyn rastlín z nedostatku svetla, vlahy a pod.). Potom je nevyhnutné veľké stromy odstrániť, odumreté nahradiť inými, čo môže pocítiť aj vaša peňaženka.

Dôležité je vybrať a navzájom skombinovať také druhy rastlín, ktoré kvitnú a odkvitajú postupne, aby záhrada neostala zrazu pustá a holá, ale naopak, počas celej vegetačnej sezóny hýrila nádhernými farbami. Takisto dôležité je vybrať a správne rozmiestniť dreviny tak, aby svojim tieňom nezacláňali výslnným rastlinám a naopak, tieňomilné rastliny nevysádzať na prudké slnko. Treba byť oboznámený s kvalitou pôdy, pretože nie každá pôda ponúka vhodné podmienky pre jenotlivé druhy rastlín. Buď si treba doviezť novú úrodnú pôdu, alebo na starú aplikovať správne hnojivo.

Jednoducho povedané, treba sa tomu rozumieť. Ak nemáte dostatok času si to naštudovať, jediná istota je zavolať nás.

Vypočujeme si vaše predstavy, vytvoríme návrh druhovej skladby spolu s naším záhradným architektom a záhradníkom. Výsledkom bude 3D vizualizácia, rozpísaná druhová skladba, rady a návod na starostlivosť do budúcna a naša cenová ponuka.

Venujeme sa projekcii a realizácii diel záhradnej architektúry – súkromné záhrady, parky a verejné priestory mestskej zelene. Vieme vytvoriť bylinkové záhony, záhony z okrasných ale aj úžitkových drevín, biojazierka, biozáhrady, ohniská, kompostoviská.

Zaoberáme sa aj rekonštrukciou starších záhrad a plôch zelene, kde už majiteľ cíti nevyhovujúci priestor z jeho užívateľského hľadiska.Vychádzame zo základných terénnych úprav, výsadieb rastlín, cez založenie automatických závlahových systémov, drobné záhradné stavby, osvetlenie, spevnené plochy a dlažby.

Naše záhrady navrhujeme tak, aby následná údržba bola čo najjednoduchšia a nebolo nutné pre prehustenosť výsadieb realizovať prebierky porastov v krátkom časovom horizonte.

Našou snahou je prispôsobenie sa všetkým možným aspektom lokality a vašim požiadavkám. Ak ste zaneprázdnení a nevychádza vám toľko času pre záhradku, koľko by ste si predstavovali, ponúkame aj údržbu a starostlivosť o záhrady.

Kontakt


    osobných údajov