Čistenie bazéna a jeho údržba

Každý, kto má v záhrade bazén, by chcel mať počas celej kúpacej sezóny krištáľovo čistú vodu. Ponúkame vám pár tipov, na čo sa zamerať pri čistení a údržbe bazéna.

Prvé napustenie bazéna či sprevádzkovanie po zime

Po odstránení všetkých hrubých nečistôt z bazéna najprv dopustíme vodu a potom skontrolujeme a upravíme jej tvrdosť. Následne je nutné skontrolovať a prípadne upraviť hodnotu pH a ošetriť vodu chlórovým prípravkom. Vodu nepretržite filtrujeme 24 hodín. Nezabudnime pravidelne kontrolovať priechodnosť pieskovej náplne (podľa manometra). Po týchto úkonoch môžeme smelo prejsť na bežnú prevádzku bazénu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že starostlivosť o bazén je zložitá záležitosť. Ak si ho chcete udržiavať v čo najlepšom stave, treba sa zamerať hlavne na nasledujúce dôležité body:

 • pravidelná kontrola hodnoty pH
 • pravidelný preplach piesku v pieskovej filtrácii
 • zbavovanie vody hrubých nečistôt bazénovým vysávačom a bazénovou sieťkou
 • pravidelné ošetrovanie vody prípravkami bazénovej chémie
 • dezinfekcia vody
 • prevencia proti tvorbe rias
 • prevencia proti tvorbe zákalu

 

pH

Hodnota pH udáva, či je voda vo vašom bazéne zásaditá alebo kyslá. Pre zdravotnú neškodnosť bazénovej vody a správnu funkciu všetkých chemických prípravkov sa hodnota pH musí pohybovať v rozmedzí 7,0 až 7,4. Hodnota pH vyššia ako 7,4 môže spôsobiť vo vode mliečne zákaly (vyzrážanie vápnika), zníženie účinnosti chlórových prostriedkov, zápach po chlóre a podráždenie očí či pokožky. Pri hodnotách pH nižších ako 7,0 môže dochádzať k zvýšenej korózii kovových častí bazénov, blednutiu farieb materiálov, z ktorých je bazén vyrobený a taktiež k podráždeniu očí a pokožky. Hodnotu pH kontrolujeme pravidelne minimálne dvakrát týždenne.

Tvrdosť vody

V prípade, že používate studňovú vodu, musíte si jej tvrdosť zmerať. Na to slúžia kvapkové testery. Hodnota tvrdosti bazénovej vody nesmie byť vyššia než 18 °N. Tvrdosť vody kontrolujeme minimálne raz za mesiac.

Prečo je pri údržbe potrebná bazénová chémia

Vodu vo všetkých typoch bazénov znečisťujú nielen mechanické nečistoty (tie ľahko odstránite pomocou účinnej filtrácie, bazénových vysávačov a bazénových sieťok), ale takisto rôzne prírodné mikroorganizmy v podobe rias, baktérii či vírusov. Na trhu je dostupná kvalitná a účinná bazénová chémia. Keď sa ju naučíte používať, bazén budete mať celú sezónu čistý a bez závad. Ak si nie ste istí jej použitím, nechajte si poradiť od odborníkov. Ušetríte si nielen čas, ale aj financie.

Dezinfekcia vody

Na dezinfekciu sa používajú chlórové tablety, ktoré aplikujeme pomocou zásobníkov na to určených (plávajúcich alebo pevných). Samozrejme aj hodnota chlóru sa musí udržiavať v predpísanom rozmedzí. Množstvo chlóru preto musíme pravidelne merať príslušnými testermi a snažíme sa ho udržiavať v rozmedzí 0,3 až 0,5 mg/l. Pri dodržaní týchto predpísaných hodnôt, udržaní správnej hodnoty pH a za súčasného mechanického čistenia stien a dna bazéna máme zaručené, že voda v bazéne zostane čistá.

Prevencia proti tvorbe rias

Len čo stúpne okolitá teplota vzduchu nad 20 °C, je vhodné používať ako prevenciu prípravky proti riasam. Aplikáciu je najlepšie opakovať každý týždeň.

Prevencia proti tvorbe zákalu

Pri zakalenej vode najprv upravíme tvrdosť vody a hodnotu pH. Pokiaľ táto úprava nevyrieši problém, použijeme prípravky proti zakaleniu. Po ich aplikácii treba vodu nepretržite filtrovať až do jej úplného vyčistenia. Počas tohto filtrovania je nutné kontrolovať priechodnosť filtrácie (na manometri) a v prípade potreby filtračnú náplň prepláchnuť (po prepláchnutí nezabúdajme na dopustenie vody do bazéna). V prípade hrubých nečistôt alebo utvorenia veľkých vločiek je vhodné vysať tieto nečistoty priamo do odpadu, čím zabránime ich návratu späť do bazénu, čo sa stáva predovšetkým pri pieskových filtráciach, kde sa často piesok nemení (odporúčame piesok raz za 2 roky vymeniť). Ďalej taktiež skontrolujeme priechodnosť predradných košíčkov čerpadla a skimmeru.

TIP:

Niekedy sa môže stať, že sa ideálne chemické zloženie vody nedarí udržovať. Môže na to mať vplyv zmena počasia alebo to, že do vody naskákalo naraz viac osôb. Pozná sa to podľa mliečneho zakalenia vody, ktoré sa objaví, ak neprispôsobíte obsluhu zmene počasia. Vtedy pomôže tzv. chlórový šok, čo je troj- až päťnásobok chlórového prípravku, ako sú maximálne povolené hodnoty (0,6 mg/l). Ak túto „liečbu“ použijete, potom nie je vhodné sa v bazéne kúpať, kým hodnota chlóru nepoklesne na povolenú mieru. Proti riasam bojujeme algicidom. Po ňom riasa sčernie a dá sa ľahko vysať z dna bazénu. Počas podobných úprav vody nesmieme zabudnúť na filtráciu, ktorá by mala ísť po celý čas čistenia.

Ideálne hodnoty:

 • alkalita: 100 – 125
 • pH: 7,2 – 7,4
 • voľný chlór: 0,3 – 0,6 mg/l

Vysoké pH (zásadité) zvyšuje vodný zákal a spôsobuje dráždenie očí i pokožky. Voda je spravidla cítiť chlórom.
Nízke pH (kyslé) spôsobuje blednutie farieb na plastových častiach a hrdzavenie kovových častí.

Ak si s vašim bazénom neviete rady, alebo si ho chcete dať jednorázovo vyčistiť na letnú prevádzku, či potrebujete pravidelnú starostlivosť, sme tu pre vás.

Kontakt


  osobných údajov